MENY
 /  kundcenter@se.relacom.com  /  0771–250 300

Smarta elnät minskar elförbrukningen

Vi ska använda energin på bästa tänkbara sätt

Genom att exempelvis använda solceller, bränsleceller, laddstation till elbilen och styrning av elförbrukning bidrar man i hög grad till en minskad miljöpåverkan. Man kan göra resan stegvis eller direkt välja en totallösning men oavsett tillvägagångssättet så har man gjort ett positivt val för vår miljö. Det är givetvis inte hållbart att låta utrustning förbruka ström när ingen använder den eller inte låta energin som produceras användas på bästa tänkbara sätt.

Vi på Relacom är idag med i flera intressanta miljöprojekt där vi bidrar genom att planera och installera lösningar åt kunder i hemmet eller i fastigheten. Genom att bygga smartare elnät minskar vi miljöbelastningen på vårt jordklot. Kontakta oss så berättar vi mer.

Trådlös infrastruktur för framtidens utmaningar

Relacom är din helhetsleverantör av WiFi-lösningar.

Läs mer

”Vårt utbildningsprogram håller hög klass”

Fibertekniker Hawin: "Det finns mycket kunskap i det här företaget".

Läs mer

Relacom WiFi

Flexibelt och säkert WiFi för både medarbetare och gäster.

Läs mer

Arla Plast skaffade ett nytt lagerstyrningssystem

Byggde fast och trådlöst nätverk: ”Relacom skötte det perfekt”

Läs mer

Fiberförening anslöt rekordsnabbt

”Ett lyckat projekt där Relacom har skött sig exemplariskt”

Läs mer

Miljön är vårt gemensamma ansvar

Vad vi gör för att minska utsläppen av koldioxid.

Läs mer

Ung problemlösande fibertekniker

Linus Dynemar kom direkt från fiberskolan till Relacom.

Läs mer

Smarta elnät minskar elförbrukningen

Smartare elnät minskar miljöbelastningen på vårt jordklot.

Läs mer

Fiberprojektledare: ”Jag älskar mitt arbete”

Vi vet vikten av att teknik och människor är i samspel.

Läs mer

Effektiva mobila inomhuslösningar

Erfarenhet inom mobilbyggande finns det gott om på Relacom.

Läs mer

Vi bygger framtidens trådlösa nät

Framtidens teknik är redan här och gör skillnad.

Läs mer

Samarbetspartner för butiker

Vi finns i hela landet och vi finns där för dig.

Läs mer