MENY
 /  kundcenter@se.relacom.com  /  0771–250 300

Om Relacom

Relacom ser till att samhället och rätt prylar är uppkopplade mot nätet. Vi bygger fibernät, WiFi- och mobilnät och arbetar i nära samarbete med energibolag inom mätning, distribution och datainsamling. I Sverige är vi cirka 500 medarbetare.

Förutom i Sverige finns vi i de Nordiska länderna Norge, Finland och Danmark. Tillsammans är vi ungefär 3000 anställda. Relacom AB (Sverige) är en del av Relacomkoncernen och ägs av Nordea Bank och DNB Bank.

Relacom agerar ofta som länk mellan operatörer, energibolag, slutanvändare och leverantörer. Våra kunder är internationella bolag, lokala företag, kommuner, elnätsbolag, fiberföreningar, nätägare och konsumenter.

Läs mer om våra tjänster och vårt utbud här. 

Du kan också lära mer om oss på relacom.com