MENY
 /  kundcenter@se.relacom.com  /  0771–250 300

Miljön är vårt gemensamma ansvar

Minskad belastning på miljön

Hela samhället, inklusive vår egen verksamhet, är direkt påverkade av temperaturhöjningarna som just nu sker på jordklotet. Vi arbetar aktivt med att minska utsläppen av koldioxid som uppstår i samband med att vi utför våra uppdrag.

Resande

Bland annat använder vi GPS-teknik för att planera och optimera våra uppdrag. Förutom minskad miljöbelastning minskar vi våra resekostnader och förbättrar vår effektivitet, vi kan helt enkelt utföra fler uppdrag under en dag. Vi använder också den senaste tekniken för att minska vårt eget resande i samband med interna och externa möten. För oss är chat- och videotjänster en självklarhet.

Avfall

För att minska vår miljöpåverkan och säkerställa en hållbar utveckling är både avfallsminimering och ansvarsfull avfallshantering mycket relevanta parametrar att fokusera på. Rutiner för avfallshantering utgör en integrerad del av vår verksamhet. Genom våra leverantörsavtal kan vi både utnyttja och återvinna avfall som uppkommer i vår serviceverksamhet. Samma krav och rutiner för avfall gäller för våra underentreprenörer.

Arbete i känsliga områden

Ibland behöver vi gräva i mark och i närheten av vatten som har högt ekologiskt och/eller kulturellt värde. Det är alltid vår högsta prioritet att se till att teknik, utrustning och material som vi använder inte skadar närmiljön vi arbetar i. Vi har därför utarbetat en handlingsplan och tagit fram riktlinjer som berättar hur vi utför arbete i skyddade områden på det säkraste sättet. Vårt mål är att vår påverkan på den omgivande naturen ska vara minimal och att all onödig trafik i känsliga områden ska undvikas.

Under 2015 bestämde vi att hela vår verksamhet ska arbeta enligt ledningssystemet för arbetsmiljö OHSAS18001.

Här kan du läsa mer och ladda ner vår hållbarhetsrapport.

Trådlös infrastruktur för framtidens utmaningar

Relacom är din helhetsleverantör av WiFi-lösningar.

Läs mer

”Vårt utbildningsprogram håller hög klass”

Fibertekniker Hawin: "Det finns mycket kunskap i det här företaget".

Läs mer

Relacom WiFi

Flexibelt och säkert WiFi för både medarbetare och gäster.

Läs mer

Arla Plast skaffade ett nytt lagerstyrningssystem

Byggde fast och trådlöst nätverk: ”Relacom skötte det perfekt”

Läs mer

Fiberförening anslöt rekordsnabbt

”Ett lyckat projekt där Relacom har skött sig exemplariskt”

Läs mer

Miljön är vårt gemensamma ansvar

Vad vi gör för att minska utsläppen av koldioxid.

Läs mer

Ung problemlösande fibertekniker

Linus Dynemar kom direkt från fiberskolan till Relacom.

Läs mer

Smarta elnät minskar elförbrukningen

Smartare elnät minskar miljöbelastningen på vårt jordklot.

Läs mer

Fiberprojektledare: ”Jag älskar mitt arbete”

Vi vet vikten av att teknik och människor är i samspel.

Läs mer

Effektiva mobila inomhuslösningar

Erfarenhet inom mobilbyggande finns det gott om på Relacom.

Läs mer

Vi bygger framtidens trådlösa nät

Framtidens teknik är redan här och gör skillnad.

Läs mer

Samarbetspartner för butiker

Vi finns i hela landet och vi finns där för dig.

Läs mer