MENY
 /  kundcenter@se.relacom.com  /  0771–250 300

Relacom WiFi Cloud

WiFi-molntjänst från Relacom

Det ska vara enkelt och säkert, det var grundförutsättningen vi när vi tog fram vår WiFi-molntjänst. Därför har vi satt ihop en flexibel lösning som kan anpassas utifrån specifika krav och behov. Antingen kan man välja en fullständig lösning där Relacom tar hand om både administration, controllerfunktion och accesspunkter, eller så väljer man en lösning där man själv kan administrera och konfigurera funktionen.

Säker övervakning 24/7 och säkerhetsklassad datahall

Relacom övervakar hela lösningen 24/7 vilket skapar en trygg och driftsäker lösning. Relacoms WiFi-controller är uppbyggd i en redundant miljö vilket innebär att både server och inkommande dataförbindelse har en extra identisk back-up-lösning. Säkerhet är högsta prioritet och all central utrustning är placerad i en säkerhetsklassad datahall.

Flexibla finansieringslösningar och anpassad konfiguration

Vi kan också erbjuda en smidig finansieringslösning för samtliga komponenter i tjänsten.

Tjänsten kan erbjudas med ett upplägg där enklare konfigurationer ingår i månadsavgiften eller där kunden själv hanterar sina konfigurationsändringar genom en enkel inloggning till servern.

För ökad trygghet så bestäms i samråd med beställaren om vilken nivå på inloggningen och hur många som ska kunna utföra konfigurationsändringar – allt från att endast se status på nätet till att kunna ha full administrationsrättighet och access.

Relacom genomför alltid en noggrann förstudie av beställarens befintliga eller nya nät för att säkerställa korrekt antal accesspunkter som kommer att krävas för att täcka in ytan och kapacitetsbehovet. Vi ser till att det blir enkelt att få till en WiFi-lösning som fungerar.

Vi bygger och ansluter WiFi-nät

WiFi-paket från Relacom

Det ska vara enkelt att bygga och ansluta WiFi-nätet. Vi hjälper er att snabbt komma igång!

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss
Kundtjänst
0771–250 300